موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان(مارکار) در حالی دومین سال فعالیت خود را از امروز آغاز می کند، که در طول یک سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است. آخرین روز سال ۱۳۹۳ همزمان شد با راه اندازی فاز مقدماتی موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتی، موزه ای که با تلاشها و پیگیری دکتر اسفندیار اختیاری مجوز…

Read More →